Jones , M. (2022) “On Uniform and α-Monotone Discrete Distributions”, REVSTAT-Statistical Journal, 20(4), pp. 449–462. doi: 10.57805/revstat.v20i4.381.