Mansoor , M., Tahir , M. H., M. Cordeiro , G., M.M. Ortega , E., & Alzaatreh , A. (2023). On Analyzing Non-Monotone Failure Data. REVSTAT-Statistical Journal, 20(5), 633–654. https://doi.org/10.57805/revstat.v20i5.388