Jones , M. (2022). On Uniform and α-Monotone Discrete Distributions. REVSTAT-Statistical Journal, 20(4), 449–462. https://doi.org/10.57805/revstat.v20i4.381